تبلیغات
فریادزیرآب - طالع بینی ماه اسفند

...خوش آمدید

نازنینم بی نهایت از حضورت خوشحالم! با تمام وجود می گم خوش اومدی و دوستت دارم! حرف زیادی واسه گفتن نیست جز اینکه : فریاده من شکایته یه روحه بیقراره روحه که خسته از همه زخمیه روزگاره


طالع بینی ماه اسفند

          تصویر ماه اسفند

متولدین اسفند، نماد : حوت

ویژگی‌ها و خصوصیات‌ كلی‌ متولدین‌ اسفند ماه‌: 

خلاق‌، با قدرت‌ تخیل‌ قوی‌، حساس‌، زود رنج‌، دلسوز و با احساس‌ ، دل‌ رحم‌، رئوف‌، رحیم‌ و مهربان‌
از خود گذشته‌، فداكار، نوع‌ دوست‌، بی‌تجربه‌، غیر مادی‌ و معنوی‌ شهودی‌، همدل‌ و
هم‌ فكر

جنبه‌ منفی‌ شخصیت‌ متولدین‌ اسفندماه‌:

 واقع‌ گریز، گریز گرا و ایده‌آلیستی‌ ، مرموز، تو دار، پنهان‌ كار، دو پهلو و مبهم‌ ، سست‌ اراده‌ و به‌ راحتی‌ تحت‌ سلطه‌ قرار گیرنده‌

متولدین‌ اسفند ماه‌ به‌ نسبت‌ متولدین‌ ماههای‌ دیگر زیاد
اهل‌ تظاهر نیستند و عادی‌تراز متولدین‌ ماههای‌ مرداد، آبان‌ و بهمن‌ هستند. آنها صاحب‌ سرشتی‌ ملایم‌، معتدل‌ وخوشایند هستند. آنها دارای‌ ویژگی‌ها و خصوصیات‌ سخاوتمندانه‌ بی‌شماری‌ بوده‌ ونسبت‌ به‌ احساسات‌ و عواطف‌ اطرافیانشان‌ دلسوز، همدرد، حساس‌، مهربان‌، بامحبت‌، صمیمی‌ و خوش‌ قلب‌ هستند و زمانی‌ كه‌ عزیزانشان‌ با مشكلی‌ مواجه‌می‌شوند، حداكثر ملاحظه‌ و همدردی‌ را از خود نشان‌ می‌دهند. آنها به‌ حق‌ مورد پسندهمه‌ قرار می‌گیرند، و دلیل‌ آن‌ این‌ است‌ كه‌ آنها طبیعتا سلطه‌پذیر، مطیع‌، فرمانبردار،سر به‌ راه‌، رام‌، با محبت‌، با عاطفه‌، آسان‌ گیر، بردبار و پر تحمل‌ هستند و در مقابل‌شخصیت‌های‌ قوی‌تر از خویش‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ حالت‌ تهدیدآمیز یا مبارزه‌ طلب‌ به‌خود نمی‌گیرند. در واقع‌ آنها هر كسی‌ را همانطور كه‌ هست‌، می‌پذیرند و با هر شرایطی‌سازگار می‌شوند و صبورانه‌ در برابر مشكلات‌ به‌ انتظار می‌نشینند تا به‌ طور شهودی‌بهترین‌ راه‌ حل‌ را بیابند. می‌توان‌ گفت‌ آنها از مشكلات‌ دیگران‌ بیشتر ناراحت‌می‌شوند تا از مشكلات‌ خودشان‌.

آنها طبیعتا گرایشی‌ به‌ سمت‌ اخروی‌ بودن‌ دارند و واقعیات‌ زندگی‌ این‌ جهان‌ را به‌همان‌ شكل‌ كه‌ هستند، می‌پذیرند. آنها بیشتر از نظر احساسی‌ و عاطفی‌ و از روی‌غریزه‌ زندگی‌ می‌كنند تا عاقلانه‌ و منطقی‌. تا حدی‌ بلند پرواز هستند و از نیروی‌ اراده‌ضعیفی‌ برخوردارند و از دلیل‌ و برهان‌ آوردن‌ در استدلالات‌ به‌ شدت‌ عاجزند،
تمركزحواسشان‌ ضعیف‌ است‌، فاقد قدرت‌ تصمیم‌گیری‌ هستند و اگرچه‌ مایلند به‌ عهد وپیمانشان‌ وفادار باشند ولی‌ به‌ راحتی‌ از مسیر رسیدن‌ به‌ اهداف‌ و مقاصدشان‌منحرف‌ می‌شوند. آنها همواره‌ در جستجوی‌ كار خاصی‌ هستند كه‌ بتوانند واقعاخودشان‌ را در آن‌ پیدا كنند ولی‌ از آنجایی‌ كه‌ شیوه‌ای‌ ناشیانه‌ را در پیش‌ می‌گیرند به‌سرعت‌ نومید و سرخورده‌ شده‌ و روحیه‌شان‌ تضعیف‌ می‌شود. آنها به‌ محض‌ آن‌ كه‌احساس‌ می‌كنند اطرافیانشان‌ قدرشان‌ را نمی‌دانند یا به‌ اندازه‌ كافی‌ ارج‌ ننهاده‌اند، به‌سمت‌ شخص‌ یا كار دیگری‌ می‌روند. هم‌ چنین‌ از نظم‌ و ترتیب‌ بیزارند و از زندگی‌یكنواخت‌ و اصول‌ و قواعد رویگردان‌ هستند. اگرچه‌ مایلند كه‌ بر علیه‌ آداب‌ و رسوم‌طغیان‌ كنند، ولی‌ انرژی‌ مبارزه‌ در مقابل‌ افراد قوی‌تر از خود را ندارند.

متولدین‌ اسفند ماه‌ مایلند كه‌ در
عالم‌ رؤیا فرو روند و از همه‌ كناره‌گیری‌ كنند، چون‌ درآنجا می‌توانند از نظر فكری‌ و ذهنی‌ خشنود شوند ولی‌ به‌ طور اجتناب‌ ناپذیری‌ نیز به‌دنبال‌ كسب‌ شهرت‌، آوازه‌ و ثروت‌ هستند. آنها افرادی‌ همه‌ فن‌ حریف‌ و شهودی‌هستند، از سرعت‌ انتقال‌ خوبی‌ برخوردارند، چشمانی‌ تیزبین‌ دارند و شنونده‌های‌خوبی‌ محسوب‌ می‌شوند و پذیرای‌ حال‌ و هوا و نقطه‌ نظرات‌ جدید هستند. تمام‌ این‌عوامل‌ می‌تواند درهم‌ ادغام‌ شده‌ و دست‌ به‌ دست‌ هم‌ دهند تا قدرت‌ ابتكار وخلاقیت‌ قابل‌ ملاحظه‌ و چشمگیری‌ را در زمینه‌ ادبیات‌، هنر و موسیقی‌ ایجاد نمایند.در مجموع‌ از ویژگی‌های‌ متوسط و معتدلی‌ برخوردارند و حتی‌ زمانی‌ كه‌ قادر نیستندخلاقانه‌ ابراز وجود نمایند، غریزه‌ای‌ بالاتر از حد متوسط را به‌ همراه‌ علاقه‌مندی‌ به‌زیبایی‌ در هنر و طبیعت‌ با هم‌ ادغام‌ می‌كنند و خواهان‌ برخورداری‌ از تجمل‌ و تفریح‌هستند و در رؤیای‌ سفر به‌ مكان‌های‌ دور افتاده‌، پرت‌، خالی‌ از سكنه‌ و عجیب‌ وغریب‌ به‌ سر می‌برند و از رویدادهای‌ مهیج‌ لذت‌ می‌برند.

آنها هیچ‌ گاه‌ در ارتباطات‌ شخصی‌ خودشان‌ خودپسندانه‌ رفتار نمی‌كنند و دردوستی‌ها
بیشتر دهنده‌ هستند تا گیرنده‌. از نظر جسمانی‌ آسیب‌ پذیر و ظریف‌ هستندو در هر رابطه‌ای‌ خواهان‌ تبادل‌ فكر و روح‌ می‌باشند. متأسفانه‌ گاهی‌ به‌ راحتی‌ گول‌می‌خورند و دست‌ به‌ ازدواج‌های‌ نسنجیده‌ و عجولانه‌ می‌زنند. با این‌ حال‌ به‌ شدت‌وفادار و عاشق‌ خانه‌ و كاشانه‌ هستند و به‌ همسرانشان‌ تا آخر عمر وفادار می‌مانند،اگرچه‌ از آنجایی‌ كه‌ شدیدا رؤیایی‌ هستند نمی‌توانند خانه‌ای‌ آراسته‌ و منظم‌ داشته‌باشند. چون‌ قدرت‌ مدیریت‌ در آنها ضعیف‌ است‌.

به‌ نفع‌ آنهاست‌ كه‌ یا به‌ تنهایی‌ كار كنند و یا نقش‌ مرئوس‌ را به‌ عهده‌ بگیرند. از آنجایی‌كه‌ همیشه‌ نگران‌ اداره‌ یك‌ بخش‌ هستند، نمی‌توانند زیر بار تعهدات‌ و مسؤولیت‌های‌سنگین‌ بروند و از این‌ واهمه‌ دارند كه‌ مبادا در بحرانها شكست‌ بخورند. آنها می‌توانندمنشی‌ یا دفتر دارهای‌ خوبی‌ از كار در آیند. به‌ خاطر حس‌ دلسوزی‌ و همدردی‌شان‌می‌توانند در كارهای‌ خیریه‌، تدارك‌ غذا برای‌ جشن‌ها، پرستاری‌ كه‌ مراقبت‌ ازبیماران‌ را به‌ عهده‌ دارد، یا دام‌ پزشك‌ موفق‌ باشند. هم‌ چنین‌ به‌ عنوان‌ كتابدار یافضانورد می‌توانند روح‌ بی‌قرارشان‌ را آرام‌ كنند و از آنجایی‌ كه‌ سفر به‌ مكان‌های‌ دوردست‌، قدیمی‌، خالی‌ از سكنه‌ و عجیب‌ و غریب‌ و نامتعارف‌ را دوست‌ دارند، ممكن‌است‌ ملوان‌ یا جهانگرد شوند. بسیاری‌ از مهندسان‌ معمار و وكلای‌ دعاوی‌ از میان‌متولدین‌ اسفند ماه‌ هستند و هنگامی‌ كه‌ توانایی‌ خلاقانه‌ و استعداد تقلیدشان‌ را با هم‌تركیب‌ می‌كنند و وارد احساسات‌ درونی‌ دیگران‌ می‌شوند، می‌توانند رضایت‌ خاطر وخشنودی‌ خویش‌ را روی‌ صحنه‌ نمایش‌ بیابند. ویژگی‌ها و خصوصیات‌ معنوی‌ وروانی‌ آنها می‌تواند آنان‌ را به‌ سمت‌ كارهای‌ مذهبی‌ یا احضار روح‌ و حالت‌های‌صوفیانه‌ و عارفانه‌ سوق‌ دهند. هم‌ چنین‌ می‌توانند رستوران‌ داران‌ خوبی‌ از كار درآیند و گفته‌ می‌شود كه‌ كارآگاهان‌ موفقی‌ هستند چون‌ به‌ راحتی‌ خودشان‌ را به‌ جای‌جنایتكار قرار داده‌ و فكر و ذهن‌ او را می‌خوانند. نیز، در كار با مواد پلاستیكی‌،داروهای‌ بیهوش‌ كننده‌ و بی‌حسی‌، مایعات‌ و گازها خوب‌ عمل‌ می‌كنند. ولی‌ درمجموع‌ به‌ علت‌ تنوع‌ مهارت‌ هایشان‌، سرزندگی‌ بیش‌ از حدشان‌ و
ناتوانی‌ شان‌ درتمركز حواس‌ روی‌ هیچ‌ پروژه‌ای‌، آنها اغلب‌ به‌ طور خود جوش‌ بیش‌ از یك‌ حرفه‌ رادنبال‌ می‌كنند.

عیوب‌ و نقطه‌ ضعف‌ هایشان‌ بیشتر از آن‌ كه‌ شرورانه‌ باشند، آزارنده‌ و زجر آورند. آنهامی‌توانند بیش‌ از حد
مو شكاف‌، نكته‌ سنج‌، نازك‌ نارنجی‌، آسیب‌پذیر، احساساتی‌ وزود رنج‌ باشند. گاهی‌ در تجارت‌ غیرقابل‌ اعتماد، بی‌فایده‌، بی‌احتیاط، بی‌خیال‌، بی‌دقت‌، غیر عملی‌ و ناتوان‌ هستند. دوستانشان‌ ممكن‌ است‌ از حالت‌ تزلزل‌ و عدم‌اعتماد به‌ نفس‌ آنها به‌ تنگ‌ آمده‌ و دوستی‌ شان‌ را با آنها به‌ هم‌ بزنند، چون‌ گاهی‌ به‌شدت‌ بد عنق‌ و به‌ طرزی‌ افراطی‌ آتشین‌ مزاج‌، تند خو می‌شوند. هم‌ چنین‌ گهگاهی‌متهم‌ به‌ بی‌ثباتی‌، ناپایداری‌، غیبت‌، شایعه‌ پراكنی‌، ساده‌ لوحی‌ و زود باوری‌ وبی‌ملاحظگی‌ می‌شوند. گاهی‌ نیز خود بیمار انگاری‌ نگران‌ كننده‌ آنها زجرآور می‌شودو تحمل‌ كردنشان‌ صبر ایوب‌ می‌خواهد. به‌ لحاظ فكری‌ و عملی‌، گاهی‌ اوقات‌ دورو می‌شوند و در تصمیم‌گیری‌ راجع‌ به‌ مسایل‌ مهم‌ دو دل‌ و غیر قاطع‌ هستند.


بیماری‌ها و مشكلات‌ احتمالی‌ متولدین‌ اسفندماه‌:
صورت‌ فلكی‌ حوت‌ بر پاها، كبد و غدد لنفاوی‌ حكومت‌ می‌كند، در نتیجه‌ متولدین‌اسفند ماه‌ در معرض‌ ابتلاء به‌
كم‌ خونی‌، كورك‌، بیماری‌های‌ پوستی‌،ناراحتی های معده ،  انواع‌ زخم‌ها،التهاب‌ پلك‌ چشم‌ها، نقرس‌، ورم‌،  ناراحتی‌های‌ پا و لنگی‌هستند.

علاقمندیها: تنهایی‌ و مكان‌های‌ دور افتاده‌ و خالی‌ از سكنه‌ برای‌ فرو رفتن‌ دررؤیا، كشف‌ و شهود و معما، مسخره‌ بازی‌، در خلسه‌ فرو رفتن‌.

بیزاریها: بدیهیات‌، مورد انتقاد قرار گرفتن‌، احساس‌ سر در گمی‌،
افراد پر مدعا وهمه‌ چیز دان‌، فضل‌ فروشی‌.

حقایق‌ جالب‌ و شگفت‌انگیز دیگری‌ راجع‌ به‌ ماه‌ تولد شما (اسفند): حیوانی‌ كه‌ در ارتباط با ماه‌ تولد شماست‌، ماهی‌ است‌ (دو ماهی‌ كه‌ در دو جهت‌متفاوت‌ در حال‌ شنا هستند) سالیان‌ سال‌ است‌ كه‌ ماهی‌ یك‌ منبع‌ اصلی‌ غذایی‌ برای‌انسانها محسوب‌ شده‌ است‌ و در مسیحیت‌ این‌ دو ماهی‌ نشانگر تنش‌های‌ درونی‌متولدین‌ اسفندماه‌ است‌.

رنگ‌ محبوب‌ و خوش‌ یمن‌ متولدین‌ اسفند ماه‌ «سبز
آبی‌ ملایم‌» است‌.

سنگ‌ خوش‌ یمن‌ برای‌ شما «سنگ‌ قمر» گرانبهاست‌. این‌ سنگ‌ها براق‌ و درخشان‌نیستند و از رنگ‌ هلویی‌ و خاكستری‌ گرفته‌ تا آبی‌ و رنگین‌ كمانی‌ روشن‌ و مات‌ در آنهابه‌ چشم‌ می‌خورد. ظاهر فیزیكی‌ یك‌ سنگ‌ اغلب‌ نشانگر ویژگی‌های‌ معنوی‌ آن‌است‌. مهمترین‌ خصوصیت‌ سنگ‌ قمر توانایی‌ آن‌ در كمك‌

به‌ شما و آرامش‌ بخشیدن‌و تسكین‌ و فرو نشاندن‌ احساسات‌ و عواطف‌ است‌. هنگامی‌ كه‌ شخصی‌ بعد ازاستفاده‌ از این‌ سنگ‌ آرامشی‌ نسبی‌ یافت‌، بعد می‌تواند از آن‌ برای‌ باز كردن‌ مسیرصحیح‌ و درك‌ و فهم‌ شهودی‌ از معنویت‌ استفاده‌ كند.

متولدین دهه اول این ماه، دارای روحیهای متعادل – خوشرو – خوش برخورد – از مشاغل سخت گریزانتا حدی راحت طلباز نظر اقتصادی نسبتاً موفق و تابع شرایط روز – عموماً به خورد و خوراك و لباس اهمیت زیادی میدهند – تا زمانی كه منافع آنان در خطر نیفتد، در دوستی و شراكت پایدار – عموماً اجتماعی و معاشرتی – بعضاً درونگرا – از نظر خانوادگی دلسوز ، مهربان، اما متعصب – مسئول و توجیهگر افراد خانواده – از نظر اقتصادی متوسط – گاه خسیس و تنگ نظر – از لحاظ شغلی، اغلب متخصص و متبحر در كار – از لحاظ روحی مرگ اعضاء خانواده و فامیل، تأثیر عمیق و پایداری روی آنان خواهد داشت – از نظر خانوادگی و اجتماعی فعال و طالب دخالت در امور – اهل آموختن و دانستن – برخی طالب سبیعت و تفریح و برخی طالب مطالعه و تحقیق – متولدین این دهه اغلب به علوم انسانی، ادبیات و هنر علاقمند میباشند – اینان دارای مقاومت جسمی و روحی خوبی در مقابل بیماریها هستند. واكنشهای آنها در مقابله با مشكلات سخت افراطی بوده اما در مواقع دیگر متعادل میباشند – این افراد اغلب از هوش و ذكاوت خوبی برای از میدان به در كردن رقبا و همكاران دارند و همچنین اهل زد و بند و سازش نیز میباشند .

باید بدانید که او بسیار
باریک بین و دقیق است، شاید لازم باشد که لغت ناقلا را نیز به باریک بینی اضافه کنم زیرا بسیاری از کسانی که به دام دختران متولد اسفند افتاده اند، اصلا نمی توانند بگویند چطور این واقعه رخ داده است. 

 

 

 

 

 


[ به قلم : فرناز ] [ساعت : 01:03 ب.ظ ] [ موضوع : عمومی , ]
[ نظرات []] [لینک ثابت ] [ صفحه بالای ] [ نوشته شده در تاریخ : پنجشنبه 10 اسفند 1385 ]


تبلیغات

محل درج تبلیغات شما

© استفاده از مطالب و تصاویر مندرج در این وبلاگ با اطلاع قبلی نویسنده آن بلامانع است
Copyright © 2006-2008 Lover Tanha Team Web Development, All rights reserved